תנאי שימוש באתר האינטרנט של מרשה בלרינה בע”מ

תנאי השימוש של התנאים כפי שהוגדרו החל מתאריך 1 דצמבר 2016

מרשה בלרינה בע”מ (להלן “מרשה בלרינה”, “החברה”, “אנחנו”) מפעילה את אינטרנט תחת הדומיין www.marchaballerina.com   (להלן “האתר”, “אתר”, “אתר האינטרנט”). השימוש באתר הוא בכפוף לתנאי השימוש (להלן “תנאים”, “התנאים” , “תנאי שימוש”) המובאים להלן. אנא קראו בעיון את התנאים. בשימוש באתר אתם נותנים הסכמתכם לתנאי השימוש להלן, למדיניות החברה, קווים מנחים וכל כלל אחר המופיע באתר, בכללם או חלקם. אם אינכם מסכימים עם התנאים, עליכם להפסיק לעסות שימוש באתר, לצאת ממנו ולחדול מלעשות שימוש במידע או במוצרים שמציע האתר. במידה ויש לכם שאלות לגבי התנאים אנא פנו בדוא”ל ל: support@marchaballerina.com.

פרטיות

אנא פנו למדיניות הפרטיות / סודיות כפי שמופיע באתר על מנת להבין את השימוש שנעשה במידע שאנו אוספים.

תקשורת אלקטרונית

כאשר אתם מבקרים באתר או שולחים לנו הודעות ומיילים אתם מתקשרים איתנו אלקטרונית. בעשותכם כך, אתם נותנים הסכמתכם לקבל מאיתנו מסרים אלקטרוניים. אנחנו נתקשר עמכם באמצעות הדוא”ל או באמצעות הודעות ומסרים אחרים שיפורסמו באתר זה ואמצעים אלקטרוניים אחרים. אתם מסכימים כי כל ההסכמים, ההודעות, הסייגים ותקשורת אחרת שאנו מספקים בדרך אלקטרונית עומדת בתנאים וזהה היא לתקשורת כתובה.

זכויות יוצרים

תמונת של אנשים, מקומות ו/או מוצרים המפורסמים באתר הם רכוש מרשה בלרינה או נעשה בהם שימוש ברשות. אלא אם צויין אחרת, כל התכנים באתר כולל ולא מוגבל לתמונות, תרשימים, עיצובים, סמלילים, סרטוני וידאו, חומר כתוב וחומרים אחרים, הם רכוש של מרשה בלרינה או שותפיה והינם מוגנים בחוקי זכויות יוצרים. האתר בשלמותו או מרכיביו הוא רכוש בלעדי של מרשה בלרינה ומוגן בחוקי זכויות יוצרים. כל שימוש לא מאושר באתר בכללותו, בחלקו או בתכנים ממנו אסור בהחלט ויהווה הפרה של זכויות יוצרים ובעלות על סימנים מסחריים על פי חוק. רשאים לעשות שימוש בתכני האתר, בחלקם או בכללותם, רק גורמים שקיבלו אישור על כך במפורש ובכתב. ךקבךת אישורי שימוש בתכנים אנא פנו ל – support@marchaballerina.com .

סימנים מסחריים

כל הסימנים המסחריים ושימות מסחריים (להלן “סימנים”) המופיעים באתר הם רכוש של מרשה בלרינה או שותפיה ושלוחיה העסקיים. שימוש, שיכפול, העתקה או הצגה של הסימנים ללא אישור מפורש ובכתב אסור בהחלט.

זכות שימוש מוגבלת וגישה לאתר

אנו מעניקים לכם זכות שימוש מוגבלת באתר, לשימוש אישי בלבד. בהתאמה, זכות השימוש באתר אינה מאפשרת את הפעולות הבאות: א) שימוש מחדש, או שימוש מסחרי באתר או בכל אחד ממרכיביו. ב) שינוי, העתקה,  התאמה, תרגום, בנייה מחדש, פירוק למרכיבים , המרה לטכסטים קריאים של תכני האתר ו / או מרכיביו. זה כולל גם שימוש או צפייה בקוד האתר לסוגיו למעט בצפייה בדרך שמאפשר דפדפן גלישה באינטרנט. ג) העתקה, חיקוי, שכפול, הפצה, פרסום, הורדה, הצגה או שידור של האתר או תוכנו בכל אמצעי או דרך לרבות אמצעים אלקטרוניים, מכניים, צילום ו או הקלטה. ד) שימוש בשיטות “כריית נתונים” , “בוטים”, “תולעים” או כלים אוטומטיים אחרים לאיסוף מידע על האתר, תוכנו ומשתמשיו.

מידע אישי, חשבונות משתמשים, טפסים, הרשמה וסיסמאות

כאשר השימוש באתר מצריך פתיחת חשבון משתמש ומתן סיסמה, אתם האחראים הבלעדיים לחיסיון וסודיות הסיסמה וגישה של אחרים לחשבונבם האישי. אם בחרתם לפתוח חשבון אישי באתר, אתם מסכימים להשלים את תהליך ההרשמה, ומתחייבים לספק מידע נכון, מלא ועדכני כפי שתדרשו בתהליך הרישום. מרשה בלרינה לא תמצא אחראית לטעויות, כשל ביצירת קשר ו/או עיכובים בהספקת הזמנות כתוצאה ממידע מוטעה, שגוי, שקרי או לא תקף אשר סופק על ידי המשתמשים באי אלו מתהליכי מילוי טפסים או שדות באתר.

אתם מבינים ומסכימים שכל כניסה לחשבון האישי, שם משתמש וסיסמה שהונפקו בקשר לאתר נחשבים מידע חסוי. אתם מחוייבים לשמור על סודיות הסיסמה ושם המשתמש בכל זמן ולא לגלותם לגורם שלישי ולא לאפשר לגורם שלישי להכנס לחשבונכם האישי. אתם מתחייבים להודיע למרשה בלרינה מיד במידה ומתעורר חשד כי נתוני הכניסה לחשבון האישי נחשפו או שיש חשד כי גורמים פרצו לחשבונכם האישי.

אתם מבינים ומסכימים שמרשה בלרינה, על דעתה בלבד, רשאית להשהות חשבונות משתמש, לבטלם ו או למנוע שימוש באתר ללא הודעה מוקדמת,  ממשתמשים שהחברה בחרה להרחיקם כאמור.

מרשה בלרינה אינה אחראית ומסירה מעליה אחריות בהקשר של שימוש במידע שאתם מסרתם באתר או בפרסומים שפרסמתם והצגתם באתר. אתם נדרשם לנקוט במשנה זהירות לפני פרסום או הצגה של מידע באתר.

תכנים שאתם מפרסמים או מוסרים למרשה בלרינה

מזמן לזמן, יתכן ומרשה בלרינה תאפשר ותקיים באתר בלוגים, לוחות מודעות, חדרי צ’אטים, פורומים, אזורים למתן תגובה ודירוג מוצר או כל יישום אחר של פרסום מסרים ותגובות משתמשים. מרשה בלרינה מקדמת בברכה הערות משתמשים בהקשר של מוצריה, שירותיה ובכלל זה שירותי האתר. למרות זאת כל פרסום שלכם באתר מרשה בלרינה כגון הערה, הודעה, מסר, רעיון או הצעה, אסור שיכללו לשון הרע, הוצאת דיבה, איומים, מסר פוגעני, אלימות מילולית או קריאה לאלימות, שפה בוטה והטרדה וכו’. כמו כן חל איסור לפרסם מסרים ותכנים אשר פוגעים בזכויות צד ג’ ואחרים, פורנוגרפיים, תכנים לא ראויים, לא מוסריים או תכנים לא חוקיים.

ההודעות והתכנים שפרסמתם להלן באתר מרשה בלרינה, חלקם או כולם, יהפכו לנכס הבלעדי של מרשה בלרינה, מרגע פרסומם והחברה תהה רשאית לעשות בהם שימוש כרצונה לרבות שכפולם ופרסומם באמצעי המדיה השונים, ברשתות החברתיות וכאמצעי פרסום וקידום מכירות. בפרסום והעלאת תכנים לאתר מרשה בלרינה אתם מסכימים שלמרשה בלרינה יש את הזכות לפרסם ולהוציא לאור את הפרסומים, ההודעות והתכנים כאמור לרבות בפרסום מסחרי, קידום מכירות וברשתות חברתיות ללא מתן פיצוי או שכר כלשהו עבור הפרסומים כאמור. מאחר וכך, אנו בקשים ממכם להמנע משליחה ופרסום של חומרים עם זכויות יוצרים כגון יצירות מקוריות, סיפורים, עיצובי מוצר חדש, קטלוגים וכו’. אך אם בכרתם לעשות זאת, אתם מסיבים את זכויות היוצרים ומעבירים אותם למרשה בלרינה ללא הגבלה בזמן. בנוסף את מתחייבים שיש לכם את כל הזכויות, הרישיונות וזכויות היוצרים לפרסם פרסומים שונים באתר מרשה בלרינה כאמור, וכי הפרסומים הנ”ל לא יפרו זכויות יוצרים של צדדים שלישיים.

אתם מודעים ומבינים שהתקשורת ביישומי המסרים כגון לוח הודעות, חדרי צ’אט, בלוגים, פורומים, עמודי חדשות, וכו’ הם פומביים ולא פרטיים, וכי אחרים נחשפים למסרים שפרסמתם, ללא ידיעתכם או הסכמתכם, וגם יכולים להגיב עליהם. עליכם לנקוט במשנה זהירות במתן וחשיפת פרטים אישיים עליכם, על בני משפחה, חברים ואחרים. מרשה בלרינה אינה שולטת, מאשרת או תומכת בתכנים המפורסמים על ידי משתמשים כאמור ובמפורש דוחה ומסירה כל אחריות בנוגע להשתתפותכם והשתתפות אחרים ביישומי מסרי משתמשים באתר.

כל הפרסומים והתכנים שפרסמתם באתר מרשה בלרינה יחשבו כלא סודיים ומרגע פרסומם תופקע בעלותם ממפרסם התוכן. מרשה בלרינה חופשייה לעשות שימוש במידע שפורסם על ידכם לרבות שימוש ברעיונות, שיטות, המשגה, פיתוח מוצרים, תהליכים וכו’.

אתם מסכימים לשפות ולפצות באופן מלא את מרשה בלרינה, בעלי המניות שלה, מנהליה, עובדיה, סוכניה מפיצה, זכיינה ושותפיה, במקרה של תביעות צד ג’ בגין פגיעה בזכויות יוצרים ואחרות כתוצאה מהפרה של תנאי פרסום תכני  משתשמים כאמור.

בקרה

מרשה בלרינה אינה מתחייבת לנתר את האתר בכללו או חלקו אולם שומרת לה את הזכות לבקר פסומי ותכני גולשים ולהסיר, למחוק או לערוך פרסומי משתמשים על פי דעתה הבלעדית וללא הודעה מוקדמת. כמו כן למרשה בלרינה אין מחויבות להציג ולפרסם תכני משתמשים באשר הם.

סיכון ואובדן

המוצרים הנרכשים באתר נשלחים תחת חוזה שילוח עם חברות הבלדרות. הבעלות על המוצרים וסיכון האובדן מועברים לרוכש מייד לאחר שהמשלוח הועבר לחברת הבלדרות.

קישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים

מרשה בלרינה אינה מייצגת ואינה אחראית על תכנים של אתרי אינטרנט אחרים שהגישה אליהם התאפשרה מתוך האתר באמצעות קישור.

הזכות לביצוע רכישות באתר

האתר עוצב ויועד לביצוע רכישות על ידי מבוגרים. אם טרם מלאו לך 18 שנה אתם רשאים לבצע רכישות באתר תחת פיקוח של הורה או אדם בוגר. על מנת לרכוש מוצרים מהאתר אתם חייבים:

  1. להיות בני 18 ומעלה או לחילופין לבצע רכישה תחת השגחת הורה או אדם מבגר.
  2. להיות כשיר משפטית להתקשרות חוזית בעסקת מכר.
  3. לתת פרטים פרטים מלאים של כתובת שילוח ואמצעי קשר.

מחיר

 מחירי המוצרים נקובים באתר וכוללים מ.ע.מ ומסים כחוק. מחיר השילוח יחושב ויופיע בתהליך סיום הקנייה.

למרשה בלרינה הזכות לשנות את מחירי המוצרים בכל זמן ללא הודעה מוקדמת.

אנו עושים כמיטב יכולתנו לתת מידע מעודכן ונכון של המוצרים. במידה ונפלה טעות במחיר או בתיאור המוצר, מרשה בלרינה אינה מחויבת לספק את המוצר גם אם בוצעה הזמנה. במידה והתגלתה הטעות לאחר ביצוע ההזמנה, תשלח אליך הודעה בדבר ביטול ההזמנה ולאחריה יזוכה חשבונך בסכום ששולם.

אמצעי תשלום

תשלום באמצעות כרטיסי האשראי הנפוצים או באמצעות חשבון פייפאל. עם ביצוע ההזמנה אתם נותנים הסכמתכם לחיוב כרטיס האשראי שפרטיו הוקלדו בתהליך הרכישה. התשלום יגבה במועד ביצוע ההזמנה.

כאשר אתם משלמים בכרטיס אשראי, החברה, באמצעות גורם שלישי מבצעת בדיקות הכוללות, אישור מנפיק כרטיס האשראי, אישור תקיפות הכרטיס ופרטים נוספים למניעת מעשי נוכלות ושימוש במידע גנוב.

בביצוע הרכישה הינכם למעשה מאשרים כי כל הפרטים שמסרתם נכונים לביצוע מלא של הרכישה והשילוח, אתם הבעלים של אמצעי התשלום וכי יש לכם מספיק משאבים לכסות את עלות העיסקה.

ביצוע הזמנות ועסקאות

אספקת הזמנות שבוצעו באתר הן בכפוף לזמינות המוצרים במלאי. במידה ומוצרים שהוזמנו אינם זמינים במלאי, תקבלו על כך הודעה וחשבונכם יזוכה בהתאם.

מרשה בלרינה שומרת את הזכות לבטל חד צדדית הזמנות שבוצעו, על דעתה בלבד ובדגש על מקרים בהם היה חשד שהרכישה מיועדת למכירה חוזרת.

מחובתכם לרשום מרטים מלאים ומדוייקים במועד ביצוע ההזמנה על מנת לאפשר לחברה לשלח בהצלחה את המוצרים ליעדם. הזמנות שפרטיהן חסרים או שגויים לא יכובדו.

עסקת המכר בין הקונה לחברה תכנס לתוקף רק לאחר חיוב בפועל של אמצעי התשלום.

משלוחים והחזרות

אנא פנו למדיניות המשלוחים וההחזרות כפי שמפורסמים בנפרד באתר זה.

כללי

כל התוכן המופיע באתר, לרבות טקסטים, גרפיקה, קישורים, ניתנים על בסיס “כמו שהוא” ללא אחריות. במידה המרבית המותרת בחוק, החברה מתנערת מכל מצג ואחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לתכנים אלה, בין אם התכנים בבעלות החברה או סופקו על ידי צד שלישי כלשהו, ​​לרבות, אך לא רק, אחריות נושאים מסחריים, התאמה למטרה מסוימת, קניין רוחני, חופש מוירוס מחשב, או נוסעים אחרים הנובעים מאופן ניהול האתר ועסקי החברה. החברה אינה מתחייבת כי התוכן הנגיש דרך האתר הוא מדויק, שלם או עדכני.

הגבלת אחריות

בשום מקרה ובמידה המרבית המותרת על פי חוק, החברה, נושאי המשרה, המנהלים, העובדים, או סוכנים תהיה אחראית כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, או תוצאתי הנובע  מ: ( i) טעויות, שגיאות או אי דיוקים לגבי התוכן הכלול באתר; (ii) כל גישה לא מורשית או שימוש באתר או בשרתים המאובטחים של שם מאוחסן האתר ו / או למידע אישי ו / או למידע כספי המאוחסינים בחברה או בצד ג’ ; (Iii) כל הפרעה או הפסקה בפילות של האתר; (Iv) באגים, וירוסים, סוסים טרויאניים וכדומה העשויים להיות מועברים אל או באמצעות האתר על ידי צד ג ‘כלשהו; או (v) כל טעות או השמטה בכל תוכן או עבור כל אובדן או נזק מכל סוג שהוא שייגרמו לך כתוצאה משימוש או הסתמכות שלך על התוכן המופיע באתר.

שינויים

החברה רשאית ללא הודעה מוקדמת, מחויבות או אחריות, לבטל תנאים, לערוכם או לשנותם על פי שיקול דעתה הבלעדי.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.