בשמים

  • בושם טפטפתבושם טפטפת לאישה
  • perfume
  • בושם